finansavimo pritraukimas

priemonės

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

MTEP komercializavimas ir tarptautiškumo skatinimas
Finansuojamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas, atžalinių įmonių steigimas
Finansavimo intensyvumas: iki 100%
Projekto biudžetas: iki 300 tūkst. EUR. 
Inočekiai
Finansuojamos veiklos: techninių galimybių studijų rengimas, vykdomiems ar planuojamiems MTEP darbams.   
Finansavimo intensyvumas:iki 70%
Projekto biudžetas: iki 76 tūkst. EUR. 

Lietuvos verslo ir paramos agentūra (LVPA)

Dizainas LT
Finansuojamos veiklos: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. 
Finansavimo intensyvumas:iki 75%
Projekto biudžetas: iki 30 tūkst. EUR.